Stavba

Většinu prací na našich stavbách provádíme vlastními silami a vlastní technikou. Kvalitu provedení stavby tak máme skutečně pod kontrolou. Naši technici disponují autorizacemi ČKAIT, každá stavba podléhá důkladné kontrole prostřednictvím technického a autorského dozoru, důraz klademe na dodržování BOZ.