Spolupracujeme po celém světě

Realizujeme odborné statické práce na 4 kontinentech a ve 20 zemích světa. Při práci kombinujeme naše znalosti a zkušenosti s možnostmi nejmodernějšího výpočetního software.

Železobetonové a prefabrikované konstrukce

Zpracováváme výkresovou dokumentaci pro železobetonové monolitické a prefabrikované konstrukce.

Posudky a průzkumy

Provádíme posudky a průzkumy pro nosné konstrukce, panelové budovy, ale také po živelných pohromách a haváriích.

Ocelové konstrukce

Vytváříme výkresovou dokumentaci ve všech projekčních stupních od stavebního povolení až po dílenskou dokumentaci.

"Neustále zdokonalujeme naše odborné znalosti i technické vybavení. Jen tak se nám daří navrhovat konstrukce efektivně, rychle a zároveň bezpečně."

Doc. Ing. Hana Gattermayerová CSc.,
vedoucí statik

Programová vybavenost

Používáme licencovaný moderní software, například Scia Engineer, Allplan, Tekla, Recoc FINE, Design Forms, Autocad a další.

Statické a dynamické výpočty

Pomocí moderní výpočetní techniky provádíme veškeré výpočty potřebné pro projektovou dokumentaci.

Autorizace a certifikáty

V sedmičlenném pracovním týmu máme tři zkušené autorizované inženýry pro statiku a dynamiku staveb.

Autorizace a certifikáty

Pracovníci statické skupiny se pravidelně účastní v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT, odborných seminářů , setkání statiků a konferencí včetně přednáškové a publikační činnosti v oboru.

Pojištění profesní odpovědnosti

máme uzavřené na částku 10 000 000 Kč

Autorizace

V pracovním týmu máme tři zkušené autorizované inženýry pro statiku a dynamiku staveb

Certifikáty ze školení

Protivýbuchová ochrana staveb
Zemětřesení
Eurokód

Autorizovaní statici jsou držiteli Certifikátu odbornosti všech dosavadních cyklů celoživotního vzdělávání autorizovaných osob ČKAIT, pořádaného od roku 2001

Rekonstrukce a sanace

Kombinujeme odbornost a zkušenosti s encyklopedickou znalostí historie stavitelstí.