Architekturou to začíná.

Jako architektonická kancelář jsme před pětadvaceti lety začínali a svůj původ nezapřeme. Při navrhování stále postupujeme klasickým způsobem a těžíme z výhod spolupráce vícero profesí pod jednou střechou.

Skica

Každý projekt začíná skicou. Hledáme nejvhodnější koncept a formou schémat prověřujeme všechna možná řešení projektu.

Model

Pro ověření správnosti hmotového řešení je u nás model nutností v každém návrhu.

3D model

V další fázi nám počítačový model pomáhá konkretizovat řešení ve vztahu k okolnímu území.

Výkresy

Kompletní dokumentaci pro všechny projekční fáze projektu zpracováváme v BIMu či CADu.

Výstupy

Grafické výkresy a obrazovou dokumentaci připravujeme čitelně jak pro klienta, úřad, či veřejnost.

Realizace

Většinu prací na našich stavbách provádíme vlastními silami a vlastní technikou. Nad projekty tak máme jako architekti nebývalou kontrolu.

Portfolio projektů

Připravujeme pro vás náhled do naší tvůrčí “kuchyně” v podobě online galerie fotografií, skic, grafik, vizualizací.