Publikační činnost

Seznam odborné publikační činnosti zaměstnanců PHA.

2015

Gattermayerová Hana : Pátrání po pachatelích a příčinách škod, Časopis Stavitel, číslo 08/2015, str. 10-312 ISSN 1210-4825

Frcek Jan, Gattermayerová Hana: Zakládání, statika a alternativní zdroje energie, Časopis Stavitel, číslo 12/2015, str. 36-37, ISSN 1210-4825

2014

Balcar Ivo, Gattermayerová Hana, Ježek Michal : Lean Center Škoda Auto, Mladá Boleslav, časopis Beton TKS, číslo 1/2014, str. 32-35, ISSN 1213-3116

2013

Gattermayerová Hana: 30 let sanací a regenerací panelových budov – zkušenosti z uplynulých let, časopis Beton TKS, str.8-15, ISSN 1213-3116. Článek byl vypracován v rámci specifického výzkumu na katedře Konstrukcí pozemních staveb.

Gattermayerová Hana: Důsledky neznalosti konstrukce panelových domů typu T06 BTS, příspěvek ve sborníku na 37.mezinárodní konferenci ústavů a kateder pozemního stavitelství Ostrava 2013, str. 97-102 , ISBN 978-80-248-3127-5 Článek byl vypracován v rámci specifického výzkumu na katedře Konstrukcí pozemních staveb.

2012

Gattermayerová Hana: Zábradlí v architektuře pohledem statika, časopis Era 21, 2/2012, str. 86-87, ISSN 1801-089X

Gattermayerová Hana, Gorbunova Anna: Srovnávací studie spotřeby materiálu na nosnou konstrukci haly v různých klimatických podmínkách, časopis Grant Journal 1/2012, str. 120-122, ISSN 1805-062X (CD-ROM), ISSN 1805-0638 (online), ETTN 072-11-00002-09-4 Práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS11/007/OHK1/1T/11

2011

Gattermayerová Hana, Karas Jiří.: Kotvenie kontaktných tepelnoizolačných systémov, Stavebné materiály 2/2011, str. 22-24, ISSN 1336 – 7616 Článek vznikl za podpory výzkumného projektu VAV-SP-3g5-221-07

Gattermayerová Hana, Karas Jiří: Kotvení kontaktních zateplovacích systémů panelových budov na zatížení větrem, článek v časopise Tepelná ochrana budov, str. 21-31, V evidenci periodického tisku Ministerstva kultury ČR periodikum s ev. číslem E 10221, ISSN 1213-0907 Článek vznikl za podpory výzkumného projektu VAV-SP-3g5-221-07

Gattermayerová Hana: Přestavby bytů z hlediska majitele domu, článek v časopise Panel Plus 6/2011, str. 54-56, ISSN 1214–4150

Hana Gattermayerová, Anna Gorbunova: Vliv zatížení sněhem a větrem na nosné konstrukce budov, příspěvek na mezinárodní konferenci 35. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemních staveb České a Slovenské republiky, str. 17-22, ISBN 978-80-01-04959-4 Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS11/007/OHK1/1T/11

Hana Gattermayerová, Anna Gorbunova: Srovnávací studie spotřeby materiálu na nosnou konstrukci haly v různých klimatických podmínkách, Sborník konference: Mezinárodní stavební konference CzechStav – Inovace ve stavebnictví, str. 24-28, Konané ve dnech 24.-.28.10.2011 Hradec Králové, pořadatel: MAGNANIMITAS, 1. vyd. 2011. ISBN 978-80-904877-5-8, ETTN 040-11-11009-11-1, Tato práce byla podpořena grantem Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS11/007/OHK1/1T/11

→ zobrazit všechny publikace