Ateliér

Ing. arch. Ondřej Gattermayer

předseda představenstva

+420 602 336 294

Ing. Martin Šmejkal

místopředseda představenstva

+420 602 365 485

Stavba

Petr Černý

hlavní stavbyvedoucí

+420 602 390 203

Radovan Čambor

stavbyvedoucí

+420 725 556 455

Statika

Doc. Ing. Hana Gattermayerová CSc.

Náš tým statiků se skládá ze 7 lidí

hlavní statik

+420 602 815 990

Ing. Marek Strnad

autorizovaný statik

+420 724 094 914

Ing. Petr Řehák

autorizovaný statik

+420 607 556 320

Projekce

Ing. Tomáš Bukovský

Naše tři týmy projektantů se skládájí z 9 lidí

hlavní projektant

+420 603 305 141

Ing. Tomáš Hromádko

hlavní inženýr

+420 602 239 984

Ing. Miroslav Böhm

vedoucí projektant

+420 723 660 840

Architektura

Tomáš Gajdošík

Náš tým architektů se skládá z 5 lidí

architekt

+420 736 484 736

Ing. arch. Kryštof Kreisinger

architekt

+420 728 992 379

Ing. arch. František Gattermayer

+420 606 404 898